دست نوشته های تنهایی یک انسان خسته

never give up

میتوان همچون عروسک های کوکی بود
با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید
میتوان در جعبه ای ماهوت
با تنی انباشته از کاه
سالها در لابلای تور و پولک خفت
میتوان با هر فشار هرزهء دستی
بی سبب فریاد کرد و گفت
" آه ، من بسیار خوشبختم "

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۱
خرداد

من صادقانه روز تولدم بغض میکنم
وقتی تو این چنین کودکانه شاد و سرخوشی
وقتی پر از عطر زندگی و شوق رویشی
از هر چه کادو و تبریک و کیک متنفرم


همیشه تو عمرم فکر میکردم که دوتا رفیق درست و حسابی دارم

اما همونا تولدم رو یادشون نیست

خانواده هم که هیچ

بقیه هم مهم نیستن

هیچوقت انقدر تنها نبودم 

ممکنه نشونه ی بزرگ شدن باشه ..ممکنه ... باید به تنهایی عادت کنم

خلاصه که خوابیدن الان علاج درده

  • عروسک کوکی